การก่อสร้าง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 วัดอภัยคีรีได้มีงานบุญฉลองศาลาอเนกประสงค์ ที่ใช้เวลานานถึงหกปีในการก่อสร้าง ศาลานี้ประกอบด้วยห้องโถงสวดมนต์นั่งสมาธิ ห้องครัว ห้องสมุด และห้องใช้สอยประโยชน์อื่นๆ ศาลานี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์และญาติโยมสู่อนาคตอันยาวไกล ชาววัดอภัยคีรีรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาเอื้อเฟื้อจากญาติโยมมากมายทั้งจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และประเทศอื่นๆที่สนับสนุนช่วยเหลือจนศาลาอเนกประสงค์หลังนี้แล้วเสร็จลงได้ด้วยดี นับได้ว่าเป็นอนุสรณ์อันสำคัญยิ่งแห่งความก้าวหน้าของวัดเรา และย้ำว่าวัดอภัยคีรีเป็นสถานที่ระดับต้นๆอันเป็นที่พึ่งพิงทางธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ

ณ เวลานี้ ทางวัดไม่มีแผนการสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่ ในปีหน้าเราจะพิจารณากันว่า ควรสร้างกุฏิเพิ่มหรือไม่ในระยะต่อไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวัด