กัณฑ์เทศน์ภาษาอังกฤษของหลวงพ่อปสันโน ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กัณฑ์เทศน์ภาษาอังกฤษของหลวงพ่อปสันโน ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เชิญรับฟังไฟล์เสียงหรืออ่านบทความซึ่งถอดจากกัณฑ์เทศน์ภาษาอังกฤษของหลวงพ่อปสันโน ในการอบรมกรรมฐานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ในเดือนธันวาคมของทุกปี หลวงพ่อปสันโนจะเดินทางไปเมืองไทยเพื่อเยี่ยมเยียนและสอนกรรมฐานตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมวัดบางแห่งรวมถึงวัดป่านานาชาติที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ 16 ปีด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกัณฑ์เทศน์ ในช่วงบ่าย: ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4, อ่านบทความ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกัณฑ์เทศน์ ในช่วงค่ำ: ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, อ่านบทความ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปจากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

;