5 กัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพระวัดอภัยคีรี

5 กัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพระวัดอภัยคีรี

ในขณะนี้เรามีพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษมากกว่า 1000 กัณฑ์ในเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรี และจำนวนกัณฑ์เทศน์ที่มากมายเหล่านี้อาจทำให้เลือกฟังยากสักหน่อย ในระยะที่ผ่านมา ฆราวาสผู้อาสาสมัครช่วยแจกจ่ายหนังสือและซีดีธรรมะไปยังที่ต่างๆได้บอกกับทางวัดว่า นักโทษที่ขอรับสื่อธรรมะนั้นไม่มีเครื่องเล่นซีดีเอ็มพีสาม และไม่สามารถฟังซีดีธรรมะที่ทางวัดแจกได้ จึงยังต้องขอรับแผ่นออดิโอซีดีซึ่งบรรจุพระธรรมเทศนาได้เพียง 1-2 กัณฑ์เท่านั้น

ดังนั้นจึงเกิดคำถามสำหรับพระในวัดว่า “ถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในเรือนจำและสามารถฟังเทศน์ได้เพียงสองกัณฑ์เท่านั้น ท่านจะเลือกพระธรรมเทศนากัณฑ์ไหนบ้าง?” พระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ 5 กัณฑ์ข้างล่างนี้ เป็นกัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพระหลายๆรูป ทางวัดจึงอยากจะแบ่งปันพระธรรมเทศนาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าสมณะ ให้ฆราวาสได้รับฟังด้วย

Developing in Virtue, โดย หลวงพ่อปสันโน เทศน์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

หลวงพ่อปสันโนอธิบายถึงความสำคัญของศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม โดยได้อ้างอิงถึงพระสูตร 2 พระสูตร (หนึ่งในนั้นอยู่ในอังคุตรนิกาย 8.39) และเล่าถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์ ซู ยุน ได้สยบโจรปล้นรถบัสด้วยธรรมะ และหลวงปู่ชาได้เทศน์กลับใจมือปืนที่ถูกว่าจ้างให้มาฆ่าท่าน จนมือปืนคนนั้นขอบวชกับท่านในที่สุด

Running Away from Phantoms, โดย พระอาจารย์สุจิตโต เทศน์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2550

Mindfulness of Breathing, โดย หลวงพ่อปสันโน เทศน์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

หลวงพ่อปสันโนอธิบายถึงหลักการโดยย่อของอานาปานสติ 16 ขั้น ท่านสามารถรับฟังรายละเอียดของอานาปานสติ 16 ขั้น ได้ใน ซีดีอานาปานสติ

การตัดความยึดมั่นถือมั่นในกาย, โดย พระอาจารย์ตั๋น (ภาษาอังกฤษเท่านั้น, ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) เทศน์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556>

พระอาจารย์ตั๋นเล่าถึงประสบการณ์บิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์ของท่าน และบรรยายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหนทางสู่พระนิพพาน ท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการรักษาศีล และอธิบายว่าการพิจารณากายสามารถนำไปสู่การบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นได้ พระอาจารย์ตั๋นได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ในคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่วัดป่าอภัยคีรี และพระธรรมเทศนานี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เตชปัญโญ

Living with Luang Ta Maha Boowa, โดย พระอาจารย์ดิค สีลรตโน, เทศน์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550

พระอาจารย์ดิคได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติภาวนาของพระสงฆ์และฆราวาสในวัดอภัยคีรี โดยอธิบายถึงเมื่อคราวที่ท่านได้ไปถึงวัดของหลวงตามหาบัวในวันแรก จนในที่สุดก็ได้ถวายตัวรับใช้เป็นพระอุปัฏฐากของหลวงตาเป็นเวลาหลายปี

ทางวัดหวังว่าพระธรรมเทศนาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของท่านบ้างไม่มากก็น้อย

;