การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ประจำปี 2023

การเข้ากรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ประจำปี 2023

การเข้ากรรมฐานประจำปีนี้จะนำโดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม พระอาจารย์ญาณิโก และคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน ที่ศูนย์รีทรีตแอปเปิลเกต เมืองแอปเปิลเกต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

วัดอภัยคีรีและมูลนิธิสังฆปาละ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเข้ากรรมฐานประจำปีกับคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี เป็นเวลา 8 วัน ในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้านี้ และถึงแม้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมา โปรแกรมซูมจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การเข้ากรรมฐานออนไลน์เป็นไปได้อย่างราบรื่น แต่ทางวัดก็มีความยินดีที่จะได้มีการเข้ากรรมฐานในสถานที่จริง และพบหน้าญาติธรรมทุกท่านอีกครั้ง

การเข้ากรรมฐานนี้จะเริ่มใน บ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน จนถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ ศูนย์รีทรีตแอปเปิลเกต, ใกล้บริเวณเนินเขาเซียร์รา โดยสถานที่แห่งนี้มีเนื้อที่ 350 เอเคอร์ อยู่ในเขต gold country ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีความเป็นส่วนตัวและสวยงามอย่างยิ่ง สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินซาคราเมนโต้ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์รีทรีตแห่งนี้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 50 ไมล์

ในช่วงเวลาเข้ากรรมฐานนี้ เราจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในวัด ซึ่งเป็นโอกาสที่ญาติธรรมจะได้ปฎิบัติธรรมในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากการเข้ากรรมฐานตามศูนย์ฝึกสมาธิทั่วไป โดยทุกคนจะใช้ชีวิตเหมือนชาววัดด้วยการถือศีล 8, รับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่มีการจัดไว้ให้เท่านั้น, และพยายามทำกิจวัตรทุกอย่างให้เป็นการปฎิบัติธรรม โดยรวมถึงการปิดวาจา, สวดมนต์เช้าและเย็น, นั่งสมาธิและเดินจงกรม, และรับฟังพระธรรมเทศนาประจำวัน

เนื่องจากการเข้ากรรมฐานนี้กินเวลาถึง 8 วัน และผู้เข้ากรรมฐานต้องถือศีล 8 ทางวัดจึงมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมกรรมฐานในครั้งนี้ต้องเคยผ่านการเข้ากรรมฐานแบบปิดวาจาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง อนึ่ง ผู้เข้ากรรมฐานต้องเข้าร่วมกรรมฐานตลอดระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน จนถึงพิธีปิดในเวลาประมาณ 10:30 น. ของวันอาทิตย์ โดยศูนย์รีทรีตนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้นั่งรถเข็น แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอาหารหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามที่ผู้เข้ากรรมฐานต้องการได้ ทุกๆคนจะรับประทานอาหารเช้า และรับประทานอาหารมื้อหลักของวัน (อาหารมังสวิรัติ) ก่อนเวลาเที่ยงตรง เพื่อเป็นไปตามข้อวัตรปฏิบัติของทางวัด ในการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ จะไม่มีอาหารเย็นบริการ และผู้เข้ากรรมฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องครัว การจุดธูปและเทียนจะทำได้ในช่วงสวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็นเท่านั้น

มาตรการเกี่ยวกับโควิด

เนื่องจากห้องพักที่ศูนย์รีทรีตแอปเปิลเกตเป็นห้องคู่ และโควิดยังคงเป็นปัญหาอยู่ เราจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดด้วยสติสัมปชัญญะ ทั้งในช่วงก่อนเข้ากรรมฐานและระหว่างการเข้ากรรมฐานนี้ และถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโควิด ณ ปัจจุบันนี้ อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดเมื่อถึงเวลาเข้ากรรมฐานในเดือนพฤศจิกายน แต่ทุกๆท่านที่เข้าร่วมงานกรรมฐานนี้จะต้องได้รับการตรวจโควิด (ตรวจแอนติเจน) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนจะมาถึงศูนย์รีทรีตแอปเปิลเกต โดยทางวัดจะประกาศข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใกล้ถึงเวลาเข้ากรรมฐาน

การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ากรรมฐาน แต่ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ได้ และทางวัดไม่มีการกำหนดว่าท่านควรจะบริจาคเท่าใด อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้ากรรมฐานนี้ จะมีค่ามัดจำในการเข้ากรรมฐานเป็นจำนวน $200 โดยเงินมัดจำนี้ท่านสามารถเรียกคืนได้ และใบเสร็จรับเงินมัดจำนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันการจองที่นั่งของท่านในการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านมีความแน่ใจเสียก่อนว่าจะสามารถเข้าร่วมกรรมฐานได้ตลอดระยะเวลา 8 วัน ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งในการเข้ากรรมฐาน เนื่องจากการยกเลิกที่นั่งนั้นจะมีผลกระทบต่อทางวัดอย่างมาก เพราะเมื่อใกล้ถึงเวลาเข้ากรรมฐาน ทางวัดอาจจะไม่สามารถหาผู้อื่นมาเข้ากรรมฐานแทนที่นั่งที่ท่านยกเลิกไปแล้วได้ ถ้าหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจองจริงๆ กรุณาแจ้งทางวัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หมายเหตุ: ถ้าท่านยกเลิกการจองหลังวันที่ 15 ตุลาคม ท่านจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน ทางวัดขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจสถานการณ์นี้

หากมีผู้จองเข้ากรรมฐานหลายท่านและที่นั่งในศูนย์เต็มแล้ว ทางวัดจะจัดให้มีรายชื่อของผู้ที่ต้องการรอคิวเข้ากรรมฐาน และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีที่นั่งว่างเกิดขึ้น

ถ้าหากท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกรรมฐานครั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์นี้
และ
กรุณาส่งเช็คจำนวน $200 เป็นค่ามัดจำ ไปที่:
Paul Friedlander, 722 Prospect Avenue, Oakland, CA 94610

หมายเหตุ: กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่ายมูลนิธิสังฆปาละ (Sanghapala Foundation) และลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2023 เมื่อเราได้รับเช็คของท่านแล้ว เราจะอีเมลไปหาท่านเพื่อยืนยันที่นั่งของท่านในการเข้ากรรมฐานนี้

ถ้าหากท่านมีคำถามอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดการงานกรรมฐาน (คุณ แคธี่ เชนี่ / Kathy Cheney) ได้ที่ retreatmanager.kathy@gmail.com

;