การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มเข้ากรรมฐานฤดูหนาวดังที่ได้ทำมาทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) นี้ จะเริ่มในวันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๑ เมษายนในช่วงนี้ทางวัดจะหยุดพักการทำงานและโครงการต่างๆไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาและศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่ โดยจะมีการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มตามตารางเวลาของทางวัด รวมทั้งจะมีเวลาสำหรับฝึกด้วยตนเองด้วย

ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ทางวัดจะไม่อนุญาตให้แขกมานอนพักที่วัด (ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อพระผู้รับแขกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดแบบมาเช้าเย็นกลับได้ และสามารถร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาได้19 น.ทุกวันเสาร์และคืนวันพระ หรือท่านจะนำอาหารหรือเครื่องไทยทานมาถวายแด่คณะสงฆ์ในเวลาฉันเพลก็สามารถทำได้

หมายเหตุ: เนื่องจากคณะสงฆ์จะฝึกการปิดวาจาในช่วงเข้ากรรมฐานนี้ ดังนั้นโปรดอย่าสนทนากับพระหรือฆราวาสที่มาช่วยงานในระหว่างนี้โดยไม่จำเป็น

สำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะฟังหรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะพยายามนำพระธรรมเทศนาใหม่ๆขึ้นเว็บไซต์เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้

;