งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร - เวลาใหม่

งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร  -  เวลาใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม: งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร

ขอเรียนเชิญญาติโยมเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร โดยท่ีทางวัดจะจัดให้มีขี้นที่ศาลาพิธี ขอแจ้งให้ทราบว่า เวลาเริ่มงานของพิธีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศ แต่คาดว่าน่าจะเริ่มขื่นหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจอาหารเพลแล้ว ในระหว่างช่วงเวลา 13.00 น - 17.00 น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางปฏิทินของวัด

;