เลื่อนวันจัดงานกฐิน

เลื่อนวันจัดงานกฐิน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ทางวัดจะเลื่อนวันจัดงานกฐินไปเป็นวันที่ ๒๘ ตุลาคม จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบโดยถ้วนหน้ากัน

;