งดสอนสมาธิในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์จนถึงเดือนเมษายน

งดสอนสมาธิในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์จนถึงเดือนเมษายน

โปรดทราบ ทางวัดอภัยคีรีจะงดการสอนสมาธิและแสดงพระธรรมเทศนาในวันอังคารแรกของเดือนที่วัดพุทธเบิร์คลีย์ ในระหว่างการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว คือเดือนมกราคม-มีนาคม และจะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ ๓ เมษายน

;