ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ทางวัดจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสิ้นปี และเนื่องจากวันปีใหม่ตรงกับวันพระ พระสงฆ์จึงจะไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์ตามปกติ

กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม (วันสิ้นปี)

๙:๔๕ น. เดินทางมาถึงวัด
๑๐:๑๕ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ *
๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร
๑๑:๐๐ น. พระสงฆ์สวดให้พร

๑๔:๐๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนา
๑๗:๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๙:๓๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิ
๒๑:๐๐ - ๒๓:๓๐ น. นั่งสมาธิและเดินจงกรม
๒๓:๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระปริตร
๐๐:๐๑ น. อุทิศบุญกุศล

กำหนดการ วันที่ ๑ มกราคม (วันพระ, วันปีใหม่)

๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. พระสงฆ์ไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์
๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร
๑๙:๓๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, รับศีลแปด, และฟังพระธรรมเทศนา
๒๑:๐๐ น. เป็นต้นไป นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือเนสัชชิก

* หมายเหตุ:ในพิธีตักบาตรวันสิ้นปี กรุณาใส่เฉพาะข้าวสุกลงในบาตรพระเท่านั้น (จะเป็นข้าวชนิดใดก็ได้ เช่น ข้าวสวย, ข้าวกล้อง) ส่วนอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆนั้น ท่านสามารถนำไปวางรวมบนโต๊ะสังฆทานเพื่อร่วมถวายแก่คณะสงฆ์ กรุณานำอาหารคาวหวานต่างๆที่ปรุงสุกแล้วไปในโรงครัว เพื่อประเคนในเวลา ๑๐:๔๕ น. และกรุณาอย่าใส่เงินสด, เช็ค, หรืออาหารกระป๋องลงในบาตรพระ

;