พระอาจารย์ตั๋นจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ตั๋นจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ทางวัดอภัยคีรีจะได้มีโอกาสต้อนรับพระอาจารย์ตั๋น(อัครเดช ถิรจิตโต)ผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้านกรรมฐานที่สำคัญองค์หนึ่งในประเทศไทย
และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท พระอาจารย์ตั๋นจะเดินทางมาถึงวัดอภัยคีรีในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
และเดินทางออกจากวัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม
นอกจากนั้น ทางวัดจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์ตั๋นแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคมนี้ด้วย
หมายเหตุ: ในขณะนี้ทางวัดไม่มีที่พักค้างคืนเพียงพอสำหรับผู้ที่สนใจจะมาอยู่วัด แต่ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดแบบไปเช้า-เย็นกลับได้

;