แจ้งปัญหาข้อบกพร่องที่พบเห็นในหน้าเว็บ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทางวัดของเราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลรวมถึงข้อมูลด้านการสอนธรรมะ และกิจกรรมต่างๆ ทางวัดของเรารู้สึกซาบซึ้งหากท่านช่วยกันส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆที่ท่านมีต่อทางวัดอภัยคีรี ท่านสามารถใช้กล่องข้อความด้านล่างเพื่อรายงานปัญหาที่ท่านพบเห็นบนหน้าเว็บหรือเพื่อส่งข้อเสนอแนะต่างๆ

ในการรายงานปัญหาที่พบเห็นบนหน้าเว็บโปรดระบุรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน รวมถึง

  • อุปกรณ์ที่ท่านใช้ (เช่น iPhone 9, Samsung Galaxy Tab S2, Dell XPS 13 และอื่นๆ)
  • หน้าเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้ (เช่น Chrome 65, Firefox 60.0.2 และอื่นๆ)
  • หน้าเว็บไหนที่ท่านพบเห็นปัญหา (เช่น https://www.abhayagiri.org/news)
  • รายละเอียดด้านอื่นๆ

ขอบพระคุณ