อื่นๆ

ท่านสามารถใช้หน้าเว็บนี้เพื่อส่งคำถามอื่นๆที่ท่านมี แต่ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะทำการส่งคำถาม

นอกจากนี้ ก่อนที่ท่านจะส่งคำถามมาที่ทางวัดอภัยคีรี กรุณาทำความเข้าใจก่อนว่า:

  • เนื่องจากมีผู้ส่งคำถามอีเมลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางวัดของเราไม่สามารถสละเวลาเพื่อตอบคำถามทั่วๆไปที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ไม่ว่าคำถามนั้นจะถามเพื่อเป็นการทำงานโครงการของโรงเรียน งานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเป็นแค่ความสนใจทั่วไป แต่ทางวัดเรายินดีที่จะตอบ หากคำถามนั้นเป็นคำถามที่สั้นหรือเจาะจงที่เกี่ยวกับวัดหรือธรรมเนียมของทางวัดเรา

  • ทางวัดของเราไม่รับให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณและอภิบาล ทั้งผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ขอบพระคุณ