สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบริจาค

ทางวัดอภัยคีรีรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านสนใจในงานพิมพ์จากทางวัดของเรา

หากท่านสนใจขอรับหนังสือธรรมะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือได้ที่ books page โดยท่านสามารถค้นหาหนังสือที่ท่านสนใจอยากได้ และ กดปุ่ม “ขอหนังสือเล่มนี้” ซึ่งหลายๆเล่มสามารถขอรับได้ในทั้งรูปแบบ PDF, ePUB, และ Mobi

หากท่านมีข้อสงสัย ก่อนที่ท่านจะส่งคำถามมาถามกับทางวัดของเรา โปรดอ่านรายละเอียดความเข้าใจต่างๆตามที่ได้ระบุดังต่อไปนี้ก่อน

  • หากปุ่ม “ขอหนังสือเล่มนี้” ไม่มีให้กดในหนังสือเล่มใดก็ตาม หมายความว่าหนังสือเล่มนั้นไม่สามารถขอรับได้แล้ว
  • การขอรับหนังสือจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านกดปุ่ม “ส่ง” ซึ่งท่านจะเห็นข้อความสีเขียว “การขอรับได้เสร็จสมบูรณ์” ท่านจะไม่ได้รับอีเมลยืนยันจากทางเรา
  • การจัดส่งหนังสือภายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง แต่ในกรณีจัดส่งไปประเทศอื่นท่านต้องทำการชำระค่าจัดส่งล่วงหน้า
  • ท่านไม่สามารถขอรับหนังสือได้เกิน 6 เล่มต่อครั้ง และไม่สามารถขอให้ทางวัดจัดส่งไปให้บุคคลอื่น
  • หากทางหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆที่จะทำการร้องขอรับหนังสือมากกว่า 6 เล่ม หรือหนังสือเล่มเดียวกันหลายๆฉบับ ทางหน่วยงานหรือสถาบันจะต้องทำการชำระค่าจัดส่งเอง และทางวัดจะทำการพิจารณาคำขอก่อนที่จะทำการอนุมัติ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาข้อผิดพลาดจากการส่งคำร้องขอรับหนังสือ กรุณาทำการส่งคำถามพร้อมทั้งทำการระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และชื่อหนังสือที่ท่านทำการร้องขอ

ขอบพระคุณ
ทีมงานอาสาสมัครด้านหนังสือวัดอภัยคีรี