English

จงมาดู

อาจารย์ ปสันโน

หนังสือ “จงมาดู” เป็นหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อปสันโน ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อฉลองโอกาสที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติครบ 10 ปี หนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นของหายากในปัจจุบัน และได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 เพื่อฉลองโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ 70 ปี

⇠ กลับไปที่ข่าวหนังสือ