ดูให้ดี มีแต่ได้

อาจารย์ ปสันโน

ดูให้ดี มีแต่ได้

รวมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปสันโน ในการอบรมกรรมฐานที่บ้านบุญ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓