Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

Ajahn Pasanno

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

A collection of Ajahn Pasanno’s teachings on the subject of mettā, or loving-kindness, in the Buddha’s teachings. Translated into Vietnamese.