ทางสายปัญญา

Ajahn Pasanno

ทางสายปัญญา

รวมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปสันโน ในการอบรมกรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๖