ต้องทำให้ต้องธรรม

Ajahn Pasanno

ต้องทำให้ต้องธรรม