ภาษาไทย

พระอาจารย์ตั๋นเล่าถึงประสบการณ์บิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์ของท่าน และบรรยายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหนทางสู่พระนิพพาน ท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการรักษาศีล และอธิบายว่าการพิจารณากายสามารถนำไปสู่การบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นได้ พระอาจารย์ตั๋นได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ในคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่วัดป่าอภัยคีรี และพระธรรมเทศนานี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เตชปัญโญ

back to top