ยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธ วันที่ 4 กรกฎาคม

ยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธ วันที่ 4 กรกฎาคม

วัดอภัยคีรีมีความเสียใจที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ทางวัดจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้

ทางวัดขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

;