ชั้นเรียนพระวินัยสำหรับคณะสงฆ์

ชั้นเรียนพระวินัยสำหรับคณะสงฆ์

ในช่วงเข้าพรรษา (ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 10 ตุลาคม ในปีนี้) คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะศึกษาพระธรรมวินัย ซึ่งชั้นเรียนพระวินัยนี้จะมีขึ้นอาทิตย์ละสองวันในช่วงเย็น สำหรับพระภิกษุ, สามเณร, และอนาคาริก (ผ้าขาว) ดังนั้นทางวัดอภัยคีรีจะไม่มีการทำวัตรเย็นในวันดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบวันที่จะมีชั้นเรียนพระวินัยได้ทางปฏิทินของวัดตามลิ้งค์นี้:
https://abhayagiri.org/calendar

;