แก้ไข - ยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธ วันที่ 4 กรกฎาคม

แก้ไข - ยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธ วันที่ 4 กรกฎาคม

แก้ไขเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม - วัดอภัยคีรีมีความเสียใจที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ทางวัดจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุเมโธในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ทางวัดขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


เรียนญาติธรรมทุกท่าน

ทางวัดมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสุเมโธ ณ วัดอภัยคีรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิค โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนานี้ทางช่อง YouTube ของวัดด้วย และหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว คณะสงฆ์และฆราวาสจะร่วมกราบลาหลวงพ่อสุเมโธ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปยังมลรัฐอื่นในอเมริกา

;