การเข้ากรรมฐานประจำปี ในช่วง Thanksgiving - กำหนดการประจำวัน

การเข้ากรรมฐานประจำปี ในช่วง Thanksgiving - กำหนดการประจำวัน

เจริญพร ญาติธรรมของวัดอภัยคีรีทุกท่าน

การเข้ากรรมฐานประจำปีในปีนี้จะจัดแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ YouTube

ขณะนี้ทางวัดยังเปิดให้ท่านลงทะเบียนได้แล้ว
โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

  • ผู้ที่ลงทะเบียน จะต้องเข้าร่วมกรรมฐานตลอดรายการในทุกๆวัน
  • เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ Zoom ID และรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ภายในไม่กี่วันก่อนที่การเข้ากรรมฐานจะเริ่มขึ้น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ถ้าท่านต้องการยกเลิกการร่วมเข้ากรรมฐาน ท่านต้องแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อที่ทางวัดจะได้ยกที่นั่งของท่านให้คนอื่นที่ต้องการเข้ากรรมฐานแทน
  • ทุกๆท่านที่ลงทะเบียน จะได้เข้าร่วมการถาม-ตอบปัญหาธรรมะในทุกๆวัน โดยจะมีพระเถระจากทางวัดเป็นผู้ตอบคำถาม
  • ทางวัดรับผู้เข้าร่วมกรรมฐานในครั้งนี้ได้อย่างจำกัดเพียง 275 คนเท่านั้น และอาจจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนมาก ทำให้ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ท่านลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ

กำหนดการของการเข้ากรรมฐานนี้จะรวมถึง: การทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น, การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมตามตาราง, การรับฟังพระธรรมเทศนาประจำวัน, และการเข้าร่วมฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาประจำวันจากผู้เข้าร่วมกรรมฐาน โดยกิจวัตรประจำวันจะเริ่มจากการทำวัตรเช้าในเวลา 5:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาอเมริกาฝั่งแปซิฟิก และกิจกรรมต่างๆจะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาอเมริกาฝั่งแปซิฟิกเช่นกัน อนึ่ง การเข้ากรรมฐานนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางซูมตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกรรมฐานสามารถเลือกที่จะนั่งสมาธิรวมกันในกลุ่มในห้องซูมได้ ถึงแม้การนั่งสมาธินั้นจะอยู่นอกเหนือจากตารางกิจกรรมของการเข้ากรรมฐานนี้ก็ตาม

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่: https://kcdw.wufoo.com/forms/z1gny4yg064s0tb/

ถ้าหากท่านไม่ได้ลงทะเบียน ทางวัดจะยังคงมีการถ่ายทอดสดการสอนในกรรมฐานนี้ (บางส่วน) ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอีกด้วย โดยจะมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเช้า, การทำวัตรเย็น, พระธรรมเทศนา, และการตอบคำถามธรรมะโดยพระอาจารย์ ผ่านทางช่อง YouTube ของวัด

ทางวัดหวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมงานกรรมฐานในครั้งนี้ได้ งานกรรมฐานครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา และอาจจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกมาร่วมงานนี้ด้วย

กำหนดการประจำวัน

ตารางกำหนดการของงานกรรมฐานช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า 20-29 พฤศจิกายน

ตัวพิมพ์หนา คือช่วงเวลาที่ทุกๆท่านควรจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom

วันเปิดงาน ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
เวลามาตรฐานแปซิฟิก (แคลิฟอร์เนีย) - ท่านสามารถดูว่าตรงกับเวลากี่นาฬิกาในเมืองของท่านได้ที่ https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

18:00 น. เปิดงาน (กรุณาเข้าร่วมงาน)
19:00 น. ร่วมทำสมาธิภาวนาในช่วงแรก

21:00 น. เข้านอน หรือภาวนาต่อ

ตารางประจำวัน

5:00 น. ทำวัตรเช้า และทำสมาธิภาวนา
6:30 น. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ และรับประทานอาหารเช้า
8:30 น. รับฟังข้อคิดธรรมมะ และทำสมาธิภาวนา
9:15 น. เริ่มการปฏิบัติในภาคเช้า (นั่งสมาธิและเดินจงกรม)
10:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รับพรจากพระสงฆ์)

พักผ่อน

13:30 น. พระอาจารย์ตอบคำถามธรรมะ
14:30 น. เริ่มการปฏิบัติในภาคบ่าย (นั่งสมาธิและเดินจงกรม)
16:30 น. ร่วมออกกำลังกายแบบชี่กง หรือภาวนาต่อ
17:15 น. ดื่มน้ำปานะ และภาวนาต่อ

19:00 น. ทำวัตรเย็น และทำสมาธิภาวนา
20:00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

21:00 น. เข้านอน หรือภาวนาต่อ

วันสุดท้าย อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน

5:00 น. ทำวัตรเช้า และทำสมาธิภาวนา
6:30 น. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีสติ และรับประทานอาหารเช้า
8:00 น. พระอาจารย์กล่าวปิดงาน
8:30 น. พิธีปิดงาน

9:40 น. การเข้ากรรมฐานสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ
9:50-10:45 น. แบ่งกลุ่มพูดคุยกับพระอาจารย์ในห้องย่อย (ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม)

;