ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 25 มิถุนายน 2021

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่  25 มิถุนายน 2021

ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน

  • ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา แต่ขอความกรุณางดการเข้าเยี่ยมห้องอื่นๆ ในอาคารต่างๆ ในช่วงนี้ไปก่อน ผู้มาเยือนอาจเดินเล่นโดยรอบศาลาและนั่งในที่ร่มโดยด้านนอก เมื่อมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาให้พรในศาลา เวลาประมาณ 11 น. โดยท่านสามารถนั่งรับพรบนเก้าอี้หรืออาสนะรอบๆ ศาลา

  • ไม่จำเป็นต้องติดต่อลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้า

  • ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านที่นำสังฆทานและภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์ โปรดวางไว้บนโต๊ะนอกครัว

  • ญาติโยมผู้ประสงค์จะมาสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรม กรุณานั่งเก้าอี้ที่ทางวัดจัดไว้นอกศาลา

;