English

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ วัดอภัยคีรีต้องการสนับสนุนหมู่คณะทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส จึงใคร่ขอประกาศดังนี้

  • การทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ จะไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าร่วมได้ในระยะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นทางออนไลน์ได้ โดยผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกคืน ยกเว้นคืนวันหลังวันพระ

กรุณารับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้
https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

  • ทางวัดขอยกเลิกการแสดงธรรมนอกสถานที่ในต้นเดือนเมษายน ตามที่ระบุในปฏิทินของวัด งานดังกล่าวนี้คือการแสดงธรรมที่ Berkeley Buddhist Monastery ในวันที่ 7 เมษายน และการแสดงธรรมที่ Yoga Mendocino Meditation ในวันที่ 8 เมษายน หากมีการยกเลิกงานใดๆอีก ทางวัดจะแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลในปฏิทินของวัดให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

  • อนึ่ง ถึงแม้ว่าการเข้ากรรมฐานช่วงฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายนนี้ แต่ทางวัดจะยังไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามาพักอาศัยที่วัดหลังจากวันดังกล่าวไปอีกสักพักหนึ่ง

ฆราวาสหลายท่านได้สอบถามมาว่า ท่านจะสามารถมาวัดเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาถวายที่วัดได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ทางวัดยินดีที่จะรับอาหารและสิ่งของที่ท่านถวาย แต่ขอความกรุณาให้ท่านส่งมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ด้านนอกครัว และไม่เข้าไปในครัวเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนคนที่อาจจะแออัดอยู่ในครัวหรือในห้องปิด และหากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นไข้, เป็นหวัด, หรือเป็นไข้หวัด ทางวัดใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอย่าเพิ่งมาวัดในช่วงนี้ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา

⇠ กลับไปที่ข่าวข่าว