English
ข่าว

ขอเชิญร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ เวลา 10:30 น. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางวัดจึงไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางมาวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ในปีนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ได้ในเวลา 10:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020 ผ่านทาง live stream https://youtu.be/9mzgXQ4AnDE โดยในพิธีสงกรานต์นี้ จะมีการขอไตรสรณคมน์และศีลห้าจากหลวงพ่อปสันโน จากนั้นคณะสงฆ์จะสวดพระปริตรและสรงน้ำพระพุทธรูป ตามด้วยการถวายสังฆทาน และการแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆ โดยหลวงพ่อปสันโน ท่านสามารถอ่านคำขอไตรสรณคมน์ และคำอาราธนาศีล ได้จากหนังสือทำวัตรสวดมนต์เล่ม ๑ หน้า ๑๒๖. คำถวายสังฆทาน อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ค…
โพสต์เมื่อ April 4, 2020

Dhamma Resources for a Pandemic

We would like to let people know about some of the Dhamma Resources that are available during this time. Please see this page of our website for more information. https://www.abhayagiri.org/community/dhamma-for-pandemic Also, please note that evening Pujas will generally be live streamed from Abhayagiri. Abhayagiri’s evening chanting and meditation start at 7pm PDT. However, there is not evening puja on the day after the lunar observance day. Abhayagiri YouTube Channel https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery
โพสต์เมื่อ April 3, 2020

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ วัดอภัยคีรีต้องการสนับสนุนหมู่คณะทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส จึงใคร่ขอประกาศดังนี้ พระจะไม่ออกบิณฑบาตรใน Ukiah หรือ Redwood Valley การทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ จะไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าร่วมได้ในระยะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นทางออนไลน์ได้ โดยผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกคืน ยกเว้นคืนวันหลังวันพระ กรุณารับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery ทางวัดขอยกเลิกการแสดงธรรมนอกสถานที่ในต้นเดือนเมษายน ตามที่ระบุในปฏิทินของวัด งานดังกล่าวนี้คือการแสดงธรรมที่ Berkeley Buddhist Monastery ในวันที่ 7 เมษายน และการแสดงธรรมที่ Yoga Mendocino Meditation ในวันที่ 8 เมษายน หากมีการยกเลิกงานใดๆอีก ทางวัดจะแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลในป…
โพสต์เมื่อ March 21, 2020

ต่อไป


ปฏิทิน
View Full Calendar

แง่ธรรมใหม่ล่าสุด

Temporary Relief
อัยยา เมธานันทิ
April 10, 2020

It is hard to think of fighting the forces of greed, hatred and delusion ‘out there’ when they are very much within us. We march for peace and attend rallies and vigils but true peace in the world must begin with personal disarmament. It is an interior work that each of us can nurture through moral vigilance and spiritual discipleship and its hiddenness does not make it any less powerful. We can see how this inner turmoil is ever present, how the world assaults us day by day, bombarding the six sense media from all directions. We are pierced by the arrow of craving and wounded with the poison…

ต่อไป


เสียงธรรมใหม่ล่าสุด

Faith in the Dhamma | Ajahn Ñāṇiko
อาจารย์ ญาณิโก
April 8, 2020

This reflection was offered April 8, 2020 at Abhayagiri Buddhist Monastery

ต่อไป