English
พระภิกษุสงฆ์ นักบวชและอุบาสิกา
หลวงพ่อ ปสนฺโน (เจ้าอาวาส)

หลวงพ่อปสนฺโนได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปี ค.ศ. 1974 โดยมีพระครูญาณศิริวัฒนาเป็นพระอุปัชฌาย์ หนึ่งปีภายหลังจากที่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ หลวงพ่อฯ มีโอกาสได้พบและได้รับอนุญาตให้ไปพำนักอาศัยและฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่กับหลวงพ่อชา ในเวลาต่อมาท่านได้ย้ายมาพำนักที่วัดป่านานาชาติและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในขณะที่ท่านมีอายุพรรษาได้ 9 ปี ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส หลวงพ่อปสนฺโนได้พัฒนาวัดป่านานาชาติอย่างมาก ทั้งขยายพื้นที่วัดให้กว้างขวางใหญ่ขึ้นพร้อมกับสร้างชื่อเสียงวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างไกล ตลอดเวลา 24 พรรษาที่หลวงพ่อปสนฺโนพำนักอยู่ในประเทศไทย ท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาและฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมะจนเป็นที่รู้จักและเคารพยกย่อง ท่านได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีร่วมกับอาจารย์อมโรในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ของปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2010 อาจารย์อมโรได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ณ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันหลวงพ่อปสนฺโนเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีเพียงลำพัง


อาจารย์ กรุณาธมฺโม

อาจารย์กรุณาธมฺโมเกิดเมื่อปี ค.. 1955 ที่นอร์ทแคโรไลนา ท่านได้ย้ายถิ่นอาศัยมาอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลขณะที่มีอายุประมาณยี่สิบกว่าๆโดยมีอาชีพเป็นพยาบาล ณ ช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่ท่านเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ในปี ค.. 1992 ท่านช่วยเป็นธุระจัดการ การมาเยือน Bay Area ของคณะนักบวช และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะในช่วงฤดูหนาวที่วัดอมราวดีเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างการมาเยือนประเทศไทยในปี ค.. 1995 ท่านตัดสินใจออกบวช และขอเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานการก่อตั้งวัดป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าอภัยคีรี ท่านได้ร่วมเดินทางมากับคณะบุกเบิกวัดป่าอภัยคีรีเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ค.. 1996 หลังจากออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรได้ 2 ปี ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.. 1998 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์


อาจารย์ โชติปาโล

อาจารย์โชติปาโลเกิดเมื่อปี ค.. 1965 ที่รัฐอินเดียน่า หลังจากจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัย Wabash ท่านเข้าทำงานอยู่ฝ่ายขายเฉพาะทางเป็นเวลา 6 ปี ท่านหันมาสนใจพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหลังจากเข้าร่วมปฏิบัติธรรมะหลายครั้งกับท่านโคเองกา ในขณะที่ท่านช่วยงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมะ Insight Meditation society (IMS) ก็ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์อมโรและอาจารย์ปุณฺณธมฺโม และได้ตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมะอยู่กับอาจารย์ปุณฺณธมฺโม ที่สำนักสงฆ์ Arrow River Forestที่เมือง Thunder Bay, Ontario ประเทศแคนาดา อาจารย์โชติาโลได้มาปฏิบัติธรรมะและพักอาศัยอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรีในปี ค.. 1998 ต่อมาได้ตัดสินใจออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรเป็นระยะเวลา 2 ปี และเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อชาคือวันที่ 17 เดือนมิถุนายน ค.. 2000 โดยมีหลวงพ่อสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากการอุปสมบทแล้วท่านได้ฝึกอบรมปฏิธรรมะอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรีเป็นเวลาหลายปี จากนั้นท่านได้เดินทางไปพำนักอาศัยและปฏิบัติธรรมะตามที่ต่างๆคือ ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา1 ปี ที่สำนักสงฆ์ Arrow River Forest เป็นระยะเวลาหลายปี ที่วัดป่าวิมุตติ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้เดินทางไปยังวัดต่างๆอีกหลายแห่ง จนกระทั่งท่านได้เดินทางกลับมายังวัดป่าอภัยคีรีในช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษาของปี ค.. 2012


ท่าน กัจจานะ

ท่านกัจจานะเกิดในปี ค.. 1976 ที่เมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย บิดามารดาของท่านได้แนะนำให้ท่านฝึกนั่งสมาธิกับท่าน Sri Ecknath Easwaran หลังจากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากวิทยาลัย Harvey Mudd College ท่านได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ในขณะเดียวกันท่านก็ยังคงฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน และเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะตามสถานที่ต่างๆคือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมะ Sprit Rock และ City of Ten Thousand Buddhas พร้อมกันนั้นท่านได้เข้าร่วมโครงการอุบาสิกา ที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านตระหนักว่าการออกบวชน่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและผู้อื่น ดังนั้นหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้หนึ่งเดือน ท่านจึงได้มาพักอาศัยและปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านกัจจานะได้ออกบวชเป็นผ้าขาวและสามเณรเป็นระยะเวลา 2 ปีก่อนเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 26 เดือนตุลาคม ปี ค.. 2008 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์


ท่าน เปสโล

ท่านเปสโลเกิดในปี ค.. 1978 ที่เมืองโตเกียว แต่มาเติบโตที่เมือง South Pasadena รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะที่กำลังศึกษาทางด้านการแสดง ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองลอสแองเจลลิส (UCLA) ท่านได้พบหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบนชั้นหนังสือของเพื่อนและรู้สึกดื่มด่ำกับคำสอนโดยฉับพลันหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ ทันทีที่จบการศึกษาท่านจึงรับคำเชิญให้เดินทางไปประเทศไทย และหลังจากที่ได้พบกับความสุขจากการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมะเป็นเวลา 10 วัน ท่านได้พักอาศัยคลุกคลีอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆทั้งที่ประเทศไทยและทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่จะเข้าไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรี ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเบิร์กลีย์ โดยมีอาชีพเป็นผู้อำนวยการของโครงการหลังเลิกเรียน ท่านเปสโลออกบวชเป็นผ้าขาวอยู่ 1 ปีและบรรพชาเป็นสามเณรอยู่อีกเกือบจะ 1 ปี จากนั้นก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 2 เดือนมิถุนายน ปี ค.. 2012 โดยมีหลวงพ่อปสนฺโนเป็นพระอุปัชฌาย์


ท่าน สุธีโร

ท่านสุธีโรเกิดในปี ค.ศ. 1987 ที่เมืองซีแอตเทิล ด้วยความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนำให้ท่านเข้ารับการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ขณะที่กำลังศึกษาอยู่นี้ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวิชาปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบ ความดื่มด่ำต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่ืองเป็นเหตุนำให้ท่านเริ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมะ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ไม่นาน ท่านได้มาเยือนวัดป่าอภัยคีรีและรู้สึกประทับใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งหมู่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาอย่างลึกซึ้ง ท่านได้มาพักอาศัยที่วัดป่าอภัยคีรีตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2011และออกบวชเป็นผ้าขาวเพื่อฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะอยู่หนึ่งปี ท่านสุธีโรได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2013


ท่าน ชาคโร

ท่านชาคโรเกิดในทางตอนใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1974  ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในปี ค.ศ. 2004 หลังจากที่ได้เข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานในแบบของท่านโคเองกาไม่กี่ครั้ง  ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฏกภาษาบาลี และพระธรรมคำสอนของครูอาจารย์เช่นหลวงปู่ชา  ความศรัทธาในพระธรรมของท่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  หลังจากที่พ่อของท่านได้เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 2012 ท่านถามตัวเองว่า "เราเองก็จะต้องตายในไม่ช้านี้แล้ว  อะไรหนอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต?"  ท่านได้มาพักที่วัดอภัยคีรีครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ตามคำแนะนำของเพื่อน  และได้อาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่มฆราวาสที่อยู่ช่วยวัดในระหว่างเข้ากรรมฐานในฤดูหนาวปีค.ศ. 2014  หลังจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นผ้าขาวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016

สามเณร สุทธิโก

สามเณรสุทธิโกเกิดในปี ค.ศ. 1986 ในเมืองโบลด์เดอร์ มลรัฐโคโลราโด และได้พบกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก ท่านเคยนึกสงสัยเสมอว่าหลังความตายแล้วจะเป็นอย่างไร และได้รับการแนะนำจากพี่สาวให้เริ่มฝึกสมาธิเมื่ออายุ 20 ปี บางครั้งคนเราก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสก่อนที่จะสามารถทุ่มเทกายใจให้แก่ชีวิตสมณะได้ และสามเณรสุทธิโกเองก็ได้รับทั้งความสุขและความทุกข์ในชีวิต ระหว่างที่ท่านกำลังตัดสินใจจะเข้าเรียนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ท่านได้แวะมาพักที่วัดอภัยคีรีเป็นเวลาสามอาทิตย์ แล้วจึงได้ตัดสินใจว่าการออกบวชนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะได้เรียนในวิทยาลัยเสียอีก ท่านจึงตั้งใจจะใช้ชีวิตสมณะโดยให้มีประโยชน์แก่โลกมากที่สุด และสร้างปัญหาแก่โลกให้น้อยที่สุด สามเณรสุทธิโกบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2015 และบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016


อนาคาริก เจฟฟรีย์

อนาคาริกเจฟฟรีย์เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในเขตเมืองลอสแองเจลิส ในปี ค.ศ. 2002 เจฟได้เริ่มฝึกสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากได้เข้ากรรมฐานในสายของท่านอาจารย์อุบาขิ่น ที่สอนโดยท่านอาจารย์โคเองก้า และเจฟได้ปฏิบัติธรรมและอาสาช่วยงานในการเข้ากรรมฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา เจฟเคยทำงานในด้านสังคมสงเคราะห์, ทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกา, และทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศ ก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาเอกในด้านเศรษฐศาสตร์ ขณะที่เรียนใกล้จะจบปริญญาเอกนั้นเจฟได้คิดพิจารณาการใช้ชีวิตสมณะ ซึ่งเป็นวิธีการลดละความทุกข์ในโลกและความทุกข์ในตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เจฟได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016


อนาคาริก โดเรียน

อนาคาริกโดเรียนเกิดที่เมืองเล็กๆที่ชื่อแฟร์โฮป ในมลรัฐอลาบามา ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา โดเรียนและพี่น้องอีกสองคนเป็นลูกที่เกิดมาภายในครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความรักและกำลังใจจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นเหตุให้โดเรียนมีความเข้มแข็งและกล้าหาญในการก้าวออกจากโลกแห่งวัตถุนิยมอันไม่มีวันสิ้นสุด ไปสู่โลกแห่งความสงบสุขทางจิตใจของตนเอง โดเรียนได้เข้ากรรมฐานในสายท่านอาจารย์โคเองก้า และอาสาช่วยงานในการเข้ากรรมฐานในศูนย์โคเองก้าในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาห้าปี ก่อนที่เขาจะได้มารู้จักวัดอภัยคีรี เมื่อมาที่วัดนี้โดเรียนรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ค้นพบคณะสงฆ์ที่ดีงาม และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะอนาคาริก โดเรียนได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016


อนาคาริก เฮคเตอร์

อนาคาริกเฮคเตอร์เกิดในเมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ได้เติบโตในมลรัฐเนวาด้า เมื่อเฮคเตอร์อายุได้ 19 ปี เขาได้เริ่มมีความสนใจในการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่เขาเองยังไม่มั่นใจนัก ต่อมาเมื่ออายุ 22 เฮคเตอร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองยูไคย่าห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอภัยคีรี และเริ่มมาวัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากที่ได้ใคร่ครวญเรื่องชีวิตของตนสักพักใหญ่แล้ว เขาได้ตัดสินใจว่าอย่างน้อยเขาต้องการจะบวชเป็นอนาคาริกเป็นเวลาหนึ่งปี เฮคเตอร์ได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2016


อุบาสิกา เดบบี้

ขณะที่อุบาสิกาเดบบี้เดินทางไปเยือนประเทศเนปาล, ธิเบต, และประเทศไทยในปี ค.. 1987 ได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้พบเห็นการอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาของชาวธิเบต จากนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยความหวังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในระหว่างการเดินทางผ่านประเทศอังกฤษเพื่อกลับมายังประเทศสหรัฐอเมริกา อุบาสิกาเดบบี้ได้แวะเยือนวัดอมราวดีและได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดอมราวดีและวัดป่าจิตตวิเวกอยู่เกือบหนึ่งปีเพื่อทำความเข้าใจถึงหนทางสู่ความพ้นทุกข์ตามคำสอนทางพุทธศาสนา อุบาสิกาเดบบี้เป็นหนึ่งในคณะบุคคลผู้ก่อตั้งมูลนิธิสังฆบาละและได้ย้ายมาพักอาศัยอย่างถาวรอยู่ในเขตพื้นที่ข้างเคียงกับวัดป่าอภัยคีรีในปี ค.. 1998ซึ่งต่อมาเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงนี้ได้มอบที่ดินผืนดังกล่าวให้กับวัดป่าอภัยคีรีในปี ค.. 2002


อุบาสิกา เบธ

เบธเดินทางไปทวีปเอเชียในปี ค.ศ 1979 และได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากพุทธคยาและสารนาถ เบธได้เริ่มฝึกสมาธิในรูปแบบที่นิวซีแลนด์ในราวกลางทศวรรษ 1980 โดยได้เข้ารับการฝึกกรรมฐานตามแบบมหาสี สยาดอ  พระธรรมกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเบธหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตในปี ค.ศ 2004  เธอได้เข้ากรรมฐานที่พม่าและมาเลเซีย และมีความสนใจในคำสอนของสายอาจารย์ชาอย่างมาก   เธอเคยอาศัยอยู่ที่ Bhavana Society ในอเมริกา, วัดป่าวิมุตติในนิวซีแลนด์, และเป็นผู้จัดการที่ Blue Mountains Insight Meditation Center ใกล้เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย   เบธมาที่วัดอภัยคีรีครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2011 และประทับใจกับตารางที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะของวัดนี้


Traveling
อาจารย์ ญาณิโก

อาจารย์ญาณิโกมาจากทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะที่อายุได้ 20 ปี ท่านได้อ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อชา เรื่อง “A Still Forest Pool” และตัดสินใจที่จะออกบวช ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมะที่วัดป่าอภัยคีรีในปี ค.. 2001 หลังจากฝึกปฏิบัติธรรมะและออกบวชเป็นผ้าขาวได้ 1 ปีและสามเณรอีก 1 ปี ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 13 เดือนกรกฏาคม ค.. 2003 ในพรรษาที่ 3 ท่านได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติธรรมะและพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย และได้เดินทางกลับมาฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมะกับหลวงพ่อสนฺโนและอาจารย์อมโรจนกระทั่งครบพรรษาที่ 5 จากนั้นท่านได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมะที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 4 ปีโดยท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักสงฆ์ภูจ้อมก้อม ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมฝั่งแม่น้ำโขง ใกล้เขตชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี


ท่าน สุหชฺโช

ท่านสุหชฺโชเกิดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในปี ค.ศ 1986 ท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะเรียนชั้นมัธยมปลาย เมื่อท่านเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง ซาน โฮเซ ท่านได้ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบและสมาธิภาวนา ในที่สุดท่านจึงตัดสินใจออกจากชีวิตฆราวาส   ท่านได้พำนักปฏิบัติธรรมในหลายๆแห่ง ก่อนที่จะได้พบกับคำสอนโดยลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาและวัดอภัยคีรี ท่านบวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 28 เมษายน ปี ค.ศ 2012, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2013, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2014


ท่าน ขันติโก

ท่านขันติโกเกิดในปี ค.ศ 1979 ในเมืองแนชวิลมลรัฐเทนเนสซี หลังจากเรียนจบท่านตัดสินใจจะออกบวชและได้มาวัดอภัยคีรีในเดือนธันวาคม 2012 ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2013 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015

ท่าน คัมภีโร

ท่านคัมภีโรเจริญเติบโตขึ้นมาในมลรัฐแมรีแลนด์ และเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุ18 ปี หลังจากได้ฟังเทศน์และอ่านหนังสือธรรมะหลายเล่ม ท่านตัดสินใจจะบวชในสายวัดป่าของไทยเมื่ออายุได้ 20 ปี ท่านมาวัดอภัยคีรีครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ 2012 ท่านได้บวชเป็นอนาคาริกในวันที่ 30 กรกฎาคม ปี ค.ศ 2013 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015

ท่าน โกญฑัญโญ

ท่านโกญฑัญโญเติบโตขึ้นในเมืองพิตสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย  ท่านได้พบกับธรรมะเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งเข้าค่ายไอกีโด ที่สำนักพุทธศาสนาแบบเเซ็น "เม้าท์ บาลดี้" ในปลายทศวรรษที่ 1990  หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแบบเซ็นได้เพียงไม่นาน ท่านก็เริ่มเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานของท่านโคเองกา และทำงานอาสาสมัครในบางคอร์สด้วย ในปีค.ศ. 2009 ท่านได้ย้ายมาอยู่เมืองค็อบบ์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาแห่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ  ท่านเริ่มมาวัดอภัยคีรีในปี ค.ศ. 2011 เพราะต้องการที่จะเรียนธรรมะที่หลากหลายและฝึกปฏบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ท่านโกญฑัญโญได้บวชเป็นผ้าขาวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014, บรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015, และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2016

กลับสู่ด้านบน